701 Brickell Key Boulevard Apt 2103, Miami, FL - VCostaPhoto